• V (0 ~ `3`UA7`N4K @ 7% YS} (} V

Долбоордун иши

Долбоордун иши

Мыкты өндүрүш - система үчүн негизги технология

Модул технологиясы (мисалы, 60 камера)

MBB поликристаллдык

модулдун кубаттуулугу 270 ~ 280W

MBB PERC монокристаллдык

модулдун кубаттуулугу 275 ~ 300W

МББ монокристаллдык

модулдун кубаттуулугу 275 ~ 290W

MBB N тибиндеги монокристалл

модулдун кубаттуулугу 280 ~ 360W

МББ монокристаллдуу кош айнек

модулдун кубаттуулугу 270 ~ 290W